Doporučujeme použít Amazon Corretto 11, ale lze použít jakýkoliv jiný build OpenJDK 11.
Následující návod je použití s Amazon Corretto.
 1. Instalace Java 11 - Amazon Corretto 11

  1. Stáhnout .msi instalátor pro Windows z Downloads stránky Amazon Correto.

  2. Stažený instalátor spusťte.

  3. Postupujte podle průvodce instalací.

  4. Po dokončení instalace zkontrolujte příkazem java -version v příkazovém řádku, zda instalace proběhla správně.
   Ve vypsaném textu by mělo být OpenJDK Runtime Environment Corretto-{verze}.
   Pokud tomu tak není, zkontrolujte nastavení systémové proměnné PATH (viz. následující bod).

  5. V systémové proměnné PATH musí být cesta do složky bin nainstalovaného Amazon Corretto.
   Zpravidla vypadá cesta takto: C:\Program Files\Amazon Corretto\jdk{verze}\bin.
   Pokud tomu tak není, tak ji do systémové proměnné PATH doplňte.
 2. Instalace aplikace OKslužby - registr

  Stáhněte a nainstalujte aplikaci (stáhněte podle toho zda aplikaci spouštíte z Internetu nebo z WAN - pokud nevíte, tak z Internetu):
  1. OKslužby - registr pro Internet
  2. OKslužby - registr pro WAN